E-commerce - Biznes Relacji

  • Skuteczna komunikacja jako element w budowaniu relacji z klientem.
  • Budowanie efektywnego zespołu opartego na współpracy, pozytywnych relacjach oraz skutecznej komunikacji.
  • E-commerce alternatywą na rynku pracy. 
  • Jak organizować sieć sklepów internetowych i nią zarządzać. 

Napisz do nas

Na podstawie art. 32 ust 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO Państwa dane przetwarzane są tylko do celów kontaktowych i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest Firma "CR GAMA sp. z o.o." z siedzibą w 43-316 Bielsko-Biała Al. Armii Krajowej 220. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres mailowy i telefon. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z CR GAMA SP. Z O.O.
pozycjonowanie stron bielsko