Szanowni Państwo, 
 

Od dnia 25 maja 2018 roku, obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L119/1). W związku z powyższym, pragniemy przedstawić Państwu niezbędne informacje, dotyczące wdrożenia powyższego rozporządzenia w CR-GAMA Sp. z o.o. w zakresie przetwarzania i przechowywania danych osobowych. 
 

Informacja dotycząca przetwarzania i przechowywania danych osobowych Klienta oraz jego pracowników i współpracowników: 
 

1. Administratorem danych jest: CR-GAMA Sp. z o.o. z siedzibą w 43-300 Bielsko-Biała, ul. Batorego 6, NIP: 5471068253. 
 

2. Państwa dane przetwarzane będą drogą elektroniczną i papierową:  - w celu zawarcia i wykonania umowy; 

- w celu wypełnienia obowiązków prawnych i publicznych, do których zobligowany jest Administrator (na podstawie Art. 6, ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego; 
- w celach marketingowych (przedstawiania ofert, tworzenia zestawień, analiz i statystyk wykorzystywanych przez Administratora). 
 

3. Dane osobowe jakie będą przetwarzane przez CR-GAMA Sp. z o.o. to: 
imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. 
 

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zleceń, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie zlecenia. 
 

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie za zgodą Administratora i dotyczy: 
- podstawowych działań związanych z wykonanie umowy; 
- podmiotów wspierających wykonanie umowy (min.: firmy kurierskie, firmy windykacyjne); 
 

6. Posiadane dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a w przypadku dochodzenia roszczeń – do czasu ich przedawnienia. 
 

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych przysługuję Pani/Panu: 
- prawo dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą; 
- prawo do sprostowania danych; 
- prawo do usunięcia danych, z ograniczeniem dokumentacji przetwarzanej zgodnie z prawem; 
- prawo do ograniczenia przetwarzania; 
- prawo do przenoszenia danych; 
- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uważają Państwo, iż przetwarzanie i przechowywanie danych przez CR-GAMA Sp. z o.o. narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 
Informujemy również Państwa, że CR-GAMA Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić możliwe środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym bądź umyślnym zniszczeniem, utratą, ujawnieniem lub też wykorzystaniem, zgodnie z przepisami prawa.